Κατηγορίες

Κατάλογος προϊόντων από κατασκευαστή iHealth

Η χρήση συσκευών για τον ατομικό έλεγχο διαφόρων παραμέτρων σχετικών με την υγεία, όπως η πίεση, το βάρος κα, δεν είναι κάτι νέο στην αγορά.   Η πρόκληση στην οποία απαντούν τα προϊόντα της iHealth με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι η δυνατότητα καταγραφής,  αρχειοθέτησης, αξιολόγησης και διαμοιρασμού όλων αυτών των ζωτικών παραμέτρων, εύκολα και απλά.

Η χρήση συσκευών για τον ατομικό έλεγχο διαφόρων παραμέτρων σχετικών με την υγεία, όπως η πίεση, το βάρος κα, δεν είναι κάτι νέο στην αγορά.   Η πρόκληση στην οποία απαντούν τα προϊόντα της iHealth με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι η δυνατότητα καταγραφής,  αρχειοθέτησης, αξιολόγησης και διαμοιρασμού όλων αυτών των ζωτικών παραμέτρων, εύκολα και απλά.

Περισσότερα
  • 79,00 €

    Η χρήση συσκευών για τον ατομικό έλεγχο διαφόρων παραμέτρων σχετικών με την υγεία, όπως η πίεση και το βάρος, δεν είναι κάτι νέο στην αγορά.   Η πρόκληση στην οποία απαντούν τα προϊόντα της iHealth με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι η δυνατότητα καταγραφής,  αρχειοθέτησης, αξιολόγησης και διαμοιρασμού όλων αυτών των ζωτικών παραμέτρων, εύκολα και απλά!!!