Ανίχνευση καρκινικών βλαστοκυττάρων

       Οι μεταστάσεις είναι η κύρια αιτία της θνησιμότητας από τον καρκίνο. Ο υποπληθυσμός των καρκινικών κυττάρων με τις ιδιότητες των βλαστικών κυττάρων, που αναφέρονται ως γονικά καρκινικά κύτταρα, είναι η κύρια αιτία της μακρινής μετάστασης και της αντίστασης στη θεραπεία. Η μελέτη stemtrac είναι μια μέθοδος που επιτρέπει την ταυτοποίηση των καρκινικών κυττάρων στο δείγμα αίματος που είναι ικανά να πολλαπλασιάζονται και να σχηματίζουν μακρινές μεταστάσεις. Η ανεπιτυχής πρόγνωση στον καρκίνο συνδέεται με τις μακρινές μεταστάσεις. Για να συμβεί η μετάσταση, το καρκινικό κύτταρο πρέπει:

1. να παράγει έναν όγκο.

2. να επιζήσει εκτός του όγκου.

3. να επικολληθεί σε διαφορετικό μέρος του σώματος.

4. να πολλαπλασιαστεί και μετά

5. να μεγαλώσει σε ένα ξένο ιστό.

         Η μελέτη maintrac παρακολουθεί αυτά τα καρκινικά κύτταρα κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων σταδίων. Αντίθετα, το stemtrac αναγνωρίζει μόνο τα κύτταρα που είναι ικανά να πολλαπλασιαστούν και να κάνουν μετάσταση.

  

 

 Μεθοδολογία και χαρακτηριστικά

          Η μέθοδος stemtrac καλλιεργεί σε δοκιμαστικούς σωλήνες τα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα από το αίμα ενός ασθενούς που νοσεί, μ΄αυτό το τρόπο είναι σε θέση να ταυτοποιεί τα καρκινικά βλαστοκύτταρα που είναι ικανά να πολλαπλασιαστούν γίνεται μέσα σε 2-3 εβδομάδες.

  

          Ως αποτέλεσμα της αναπαραγωγής, σχηματίζονται σφαιρικές δομές με διάμετρο 30-100 μm, καλούμενες ως καρκινικά σφαιροειδή κύτταρα. Αποτελούνται από το μητρικό κύτταρο και μπορούν να περιέχουν έως 100 θυγατρικά κύτταρα.

  

       Ανάλογα με τον τύπο του όγκου, οι σφαίρες του όγκου θα παρουσιάζουν τυπικά χαρακτηριστικά των καρκινικών βλαστοκυττάρων που ενδεχομένως να οδηγήσουν στο σχηματισμό μικρομεταστάσεων.

Κλινική σημασία

       Σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού ο αριθμός των σφαιροειδών κυττάρων συσχετίζεται αυστηρά με το στάδιο εξέλιξης της νόσου. Στο προχωρημένο στάδιο της νόσου, ένα μεγάλο μέρος των καρκινικών κυττάρων που κυκλοφορούν μπορεί να είναι τα μητρικά κύτταρα του όγκου. Στην υγιή ομάδα (ομάδα ελέγχου) δεν παρατηρήθηκε αύξηση των σφαιροειδών κυττάρων.

 

         Εάν υπάρχουν περισσότερα από 300 σφαιροειδή σε ένα χιλιοστόλιτρο αίματος, συνιστάται η περαιτέρω διάγνωση της απεικόνισης για τον εντοπισμό πιθανών μεταστάσεων. Ειδικά στην περίπτωση ασθενών με μεταστατικές αλλαγές, μπορεί να είναι ωφέλιμη η βελτιστοποίηση της θεραπείας εάν ανιχνευθεί μεγάλος αριθμός σφαιρών στο αίμα. Ο στόχος της θεραπείας του καρκίνου δεν είναι μόνο να μειωθεί ο αριθμός των καρκινικών κυττάρων που κυκλοφορούν, αλλά και να μειωθεί ο αριθμός των κυκλοφορούντων καρκινικών στελεχιαίων κυττάρων ικανών να πολλαπλασιαστούν.