ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κατά την πρώτη επίσκεψη του ασθενή στο Θεραπευτήριο γίνεται κλινική αξιολόγηση, έτσι ώστε ο φυσικοθεραπευτής να έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να καθορίσει σωστά και με ακρίβεια το πρόγραμμα αποκατάστασης. clinical evaluation

Κατά την αξιολόγηση καταγράφονται τα:

Υποκειμενικά συμπτώματα
Αντικειμενικά ευρήματα
Συνεκτίμηση και στη συνέχεια
Οργάνωση θεραπείας

και γίνεται:

clinical evaluation

Μέτρηση φυσικών σημείων
Εξέταση ζωτικών οργάνων
Μέτρηση μυϊκής δύναμης, ελαστικότητας
Μέτρηση εύρους τροχιάς των αρθρώσεων
Αναπνευστική ακρόαση, μέτρηση αναπνευστικής ικανότητας
Νευρολογικά τεστ
Ψηλάφηση οστικών, αρθρικών δομών

Στην περίπτωση προγράμματος αποκατάστασης, η αξιολόγηση γίνεται σε κάθε συνεδρία, ώστε να καταγράφεται με ακρίβεια η πορεία εξέλιξης του ασθενή.

-

-

-