Οστεοπόρωση

Η Οστεοπόρωση είναι μία "ύπουλη" πάθηση η οποία χαρακτηρίζεται από προοδευτική αποδυνάμωση της οστικής μάζας και ελάττωση της φυσικής αντοχής του σκελετού. Έτσι σταδιακά χάνεται η πυκνότητά του και γίνεται πιο εύθραυστος, με αποτέλεσμα η πρόκληση καταγμάτων να γίνεται αναπόφευκτη.

Θα πρέπει βέβαια να κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ της Οστεοπόρωσης και της Οστεοπενίας. Και τα δύο αφορούν το ίδιο πρόβλημα αλλά σε διαφορετικό στάδιο της εκδήλωσής τους. Η Οστεοπενία είναι ένα στάδιο πριν την Οστεοπόρωση χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θα εξελιχθεί σε Οστεοπόρωση.     Υπάρχουν πολλοί παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται ο βαθμός εμφάνισής της. Μερικοί από αυτούς είναι η κληρονομικότητα, η επαρκής πρόσληψη ασβεστίου κατά τα χρόνια ανάπτυξης και η σωματική άσκηση. Παρόλα αυτά κάποιοι λανθασμένα πιστεύουν ότι η Οστεοπόρωση είναι καθαρά γυναικεία υπόθεση αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθώς τα ποσοστά εμφάνισής της και στους άντρες είναι ιδιαίτερα υψηλά. 

Η πρόληψη της Οστεοπόρωσης γίνεται κυρίως μέσω της διατροφής και της άσκησης. Το έχει εντάξει στο δυναμικό του ένα μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας για την αξιολόγηση της Οστικής Πυκνότητας. Η μέτρηση γίνεται γρήγορα, με ανώδυνο τρόπο και κυρίως χωρίς ακτινοβολία και από τα αποτελέσματα της οποίας ενημερωνόμαστε για τα επίπεδα της Οστικής Πυκνότητας. Έτσι είμαστε σε θέση να βγάλουμε ένα σωστό και εξατομικευμένο πρόγραμμα Θεραπευτικής Άσκησης που θα βελτιώσει τη νόσο.