Εργονομική Εκπαίδευση

Aφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αποκατάστασης ο ασθενής διδάσκεται απλούς ανατομικούς όρους και στοιχεία για τη λειτουργία του σώματός του. Δίνονται πληροφορίες για το λειτουργικό ρόλο των μυών, των συνδέσμων και των νεύρων και ενημερώνεται για τους συνηθισμένους διαγνωστικούς όρους, τη σοβαρότητα του προβλήματός του και τους τρόπους αντιμετώπισής του.

Επίσης, τονίζεται η σπουδαιότητα των αρχών της μηχανικής στους χώρους εργασίας, ανάπαυσης και ψυχαγωγίας, ενώ γίνεται πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων όπως για παράδειγμα ανέβασμα σκαλοπατιών, άρση και μεταφορά αντικειμένων.

Η κατανόηση της λειτουργίας του σώματος αποτελεί το κλειδί για την αντιμετώπιση επώδυνων καταστάσεων και την πρόληψη μελλοντικών τραυματισμών.

ergonomy