Ανίχνευση κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων

        Η μέθοδος maintrac® χρησιμοποιώντας τα αντισώματα ανιχνεύει, αναγνωρίζει και χαρακτηρίζει τον αριθμό των καρκινικών κυττάρων που κυκλοφορούν στο αίμα με τη βοήθεια ημιαυτόματου μικροσκοπίου φθορισμού (Circulating Epithelial Tumor Cells).

         Αυτό παρέχει γρήγορες, αντικειμενικές αναλύσεις του αριθμού και των χαρακτηριστικών των υπόπτων καρκινικών κυττάρων στο αίμα. Τα θεραπευτικώς συναφή χαρακτηριστικά επιφάνειας, τα προφίλ έκφρασης και οι γονιδιακές αλλοιώσεις σε αυτά τα κύτταρα μπορούν να διερευνηθούν λεπτομερώς.

         Μόνο η επαναλαμβανόμενη μέτρηση των CETC  (Κυκλοφορούντα Επιθηλιακά Καρκινικά Κύτταρα) επιτρέπει την επιβεβαίωση της δραστηριότητας των όγκων σ’ έναν ασθενή. Η μείωση των αριθμών των κυττάρων υποδηλώνει γενικά μια επιτυχή θεραπεία, ενώ ένας αυξανόμενος αριθμός μπορεί να αποτελεί ένδειξη αυξημένης δραστηριότητας όγκου.

maintrac bllod test

Έλεγχος της Ανοσοενισχυτικής Χημειοθεραπείας

        Πριν ή κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να απελευθερωθούν και να κάνουν μετάσταση. Τα κύτταρα αυτά μπορούν να καταστραφούν μέσω της ανοσοενισχυτικής χημειοθεραπείας.

        Παρ’ όλα αυτά το 20-25% των ασθενών με καρκίνο του μαστού αναπτύσσουν μεταστάσεις εντός των πρώτων 5 ετών. Προφανώς, η θεραπεία δεν είναι αρκετά αποτελεσματική στην περίπτωση αυτών των ασθενών, ενώ δεν είναι σαφές ποιοι ασθενείς επωφελούνται από τη χημειοθεραπεία.

        Η μέθοδος maintrac® χρησιμοποιεί τα CETC / CTC(Κυκλοφορούντα Επιθηλιακά Καρκινικά Κύτταρα )που παραμένουν στο σώμα για να παρακολουθεί την επιτυχία της χημειοθεραπείας.

maintrac blood test

        Η εξέταση maintrac® επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της απόκρισης σε διαφορετικές θεραπείες, καθώς υπάρχει μια πολύ σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ανάπτυξης του αριθμού των κυττάρων και της δραστηριότητας του όγκου.

        Οι ασθενείς των οποίων τα CETC / CTC μειώνονται σημαντικά ή εξαλείφονται έχουν σημαντικά υψηλότερες πιθανότητες να παραμείνουν στάσιμοι.

        Εάν η ανταπόκριση σε μια θεραπεία είναι καλή, θα πρέπει να εντοπιστεί μέσω της μείωσης των CETC / CTC.

        Ακόμη και μετά από μια αρχική απόκριση, μια αύξηση κατά τη διάρκεια μιας θεραπείας μπορεί να υποδηλώνει ότι τα καρκινικά κύτταρα είναι ακόμα ενεργά.

Τεστ Xημειοευαισθησίας

        Ο ρυθμός θνησιμότητας των CETCs υπολογίζεται σε διαφορετικούς χρόνους σε σύγκριση με ένα δείγμα που δεν έχει κανένα δραστικό παράγοντα. Με αυτό τον τρόπο, το maintrac αναγνωρίζει τους θεραπευτικούς παράγοντες που έχουν την υψηλότερη πιθανότητα να είναι αποτελεσματικοί μεμονωμένα (chemosensitivity test).

        Ο βαθμός αποτελεσματικότητας των φαρμάκων που χορηγούνται ποικίλει από τον ασθενή στον ασθενή.

        Η μέθοδος maintrac® μπορεί να προσδιορίσει την αποτελεσματικότητα των κυτταροτοξικών φαρμάκων (όπως οι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες) πριν από τη θεραπεία. Αναμιγνύοντας το δείγμα αίματος του ασθενούς με τη φαρμακευτική αγωγή είμαστε σε θέση εντός 12 ωρών, να γνωρίζουμε εάν και σε ποιο βαθμό τα καρκινικά κύτταρα πεθαίνουν (βλέπε εικόνα). Ακόμη και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, μπορεί να γίνει έλεγχος φαρμάκων και να βρεθεί το φάρμακο με την υψηλότερη πιθανότητα να είναι αποτελεσματικό για τον ασθενή μεμονωμένα.

maintrac blood test

        Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες ο ασθενής να λάβει θεραπεία που θα είναι επιτυχής μακροπρόθεσμα και ν’ αποφύγει περιττές θεραπείες με δυσμενείς παρενέργειες. 

Χαρακτηριστικά με θεραπευτική σημασία

        Ορισμένοι δραστικοί παράγοντες (οι αποκαλούμενες στοχευμένες θεραπείες) ορίζονται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του όγκου προκειμένου ο ασθενής να επωφεληθεί της θεραπείας. Η μέθοδος maintrac® μπορεί ν’ ανιχνεύσει ποια θεραπεία μπορεί να είναι αποτελεσματική.

        Ο παρακάτω πίνακας δείχνει μερικές πρόσθετες έρευνες που μπορούν να διεξαχθούν με τα CETCs από το δείγμα αίματος.

maintrac blood test